Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(VI)

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(VI)

R E A B I L I T A R E

©Autor – Amalia Ignuța

‘Prin termenul ‘r e a b i l i t a r e’ literatura de specialitate identifică de regulă o abordare a re-proiectării existentului construit, structurată pe principii conservative, asociate necesității adecvării la cerințe contemporane a unor clădiri vechi, deseori aflate într-o stare avansată de uzură fizică și morală, fără a se preciza conținutul concret al intervenției.
Accepțiunea holistică a termenului corespunde marii varietăți ce caracterizează patrimoniul construit și, ca atare, diversității diversității de situații în ceea ce privește conținutul intervențiilor. Funcție de particularitățile cazului concret abordat, intervenția poate căpăta motivații și finalități diverse, exprimate diferit în termeni operaționali: de la simpla meținere în funcțiune a clădirilor, din considerente stric socio-economice, până la proiectarea unor intervenții scrupulos conservative, exclusiv din considerente culturale, susținute de o valorificare contemporană adecvată.
Ca demers ce are în vedere utilizarea eficientă a resurselor în domeniul construitului, reabilitarea presupune intervenția minimă necesară pentru valorificarea contemporană a substanței materiale moștenite.
Cu alte cuvinete, r e a b i l i t a r e a este, mai curând, un concept ce definește o  a t i t u d i n e în raport cu patrimoniul construit și nu o categorie de intervenție.

Read more