Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(VI)

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(VI)

R E A B I L I T A R E

©Autor – Amalia Ignuța

‘Prin termenul ‘r e a b i l i t a r e’ literatura de specialitate identifică de regulă o abordare a re-proiectării existentului construit, structurată pe principii conservative, asociate necesității adecvării la cerințe contemporane a unor clădiri vechi, deseori aflate într-o stare avansată de uzură fizică și morală, fără a se preciza conținutul concret al intervenției.
Accepțiunea holistică a termenului corespunde marii varietăți ce caracterizează patrimoniul construit și, ca atare, diversității diversității de situații în ceea ce privește conținutul intervențiilor. Funcție de particularitățile cazului concret abordat, intervenția poate căpăta motivații și finalități diverse, exprimate diferit în termeni operaționali: de la simpla meținere în funcțiune a clădirilor, din considerente stric socio-economice, până la proiectarea unor intervenții scrupulos conservative, exclusiv din considerente culturale, susținute de o valorificare contemporană adecvată.
Ca demers ce are în vedere utilizarea eficientă a resurselor în domeniul construitului, reabilitarea presupune intervenția minimă necesară pentru valorificarea contemporană a substanței materiale moștenite.
Cu alte cuvinete, r e a b i l i t a r e a este, mai curând, un concept ce definește o  a t i t u d i n e în raport cu patrimoniul construit și nu o categorie de intervenție.

Read more

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(IV)

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(IV)

S c h i ț e  C o n c e p t u a l e

I n t e r v e n ț i e

©Autor – Amalia Ignuța

‘Proiectul își propune să analizeze și să rezolve dilema unui spațiu amplu, singura cetate Vauban din Europa care pe tot parcursul existenței a avut funcțiunea inițială – cazarmă militară. Spațiul se află în ‘proximitatea’ orașului Arad, dar nu este perceput ca făcând parte din acesta din considerente de limită, acces interzis, configurare volumetrică. Propunerea, în acest dificil context, se definește prin conceptul general de abordare a întregii Cetăți, cu conexiunile necesare cu orașul și detaliază posibile intervenții în spațiile ‘dintre‘. Caracterul ludic al propunerii, în același timp multitudinea de determinanți care au fost luați în calcul conturează o soluție posibilă și benefică pentru oraș. Deasemenea, reversibilitatea intervenției, raportul modificat între cultura vieții [redescoperită în interiorul Cetății] și spațiu, redefinirea traseelor și amenajările exterioare ca scenografie labirintică mereu în transformare sunt atuuri ale unui proiect extrem de dificil care îți pune inclusiv problema ‘eliberării de funcțiune’ și întoarcerea lui către Arad.’ arh. Marius Miclăuș – coordonator proiect.

 

schite conceptuale cetatea aradului

Read more

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(III)

cetatea-aradului-propunere-reamenajare

©Autor – Amalia Ignuța

”Extras din Lucrarea de diplomă din cadrul Facultății de Arhitectură Timișoara, 2011, << Reabilitarea Cetății Aradului >>, elaborat de către arhitect Amalia Ignuța”

  • Pentru a vedea detaliile din prezentare, click pe imagine, apoi in coltul din dreapta, sus, click pe expand.
Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(II)

Reabilitarea Cetății Aradului. Analiză, Strategie, Etapizare(II)

cetatea-aradului-proiect-reabilitare-amalia-ignuta-2
A doua parte din proiectul Amaliei Ignuța privind posibilitățile de reabilitare ale Cetații Aradului.

©Autor – Amalia Ignuța

Citeste prima parte a articolului aici.

Context

S p a ț i u l  v e r d e

Cele 200 de ha ale peninsulei sunt acoperite în proporție de aproape 100% de spațiu verde. Pe deoparte ne referim la malul stâng al Mureșului – cu Ștrandul și cealaltă fâșie nevalorificată – dar și la întreaga suprafață acoperită de ansamblul fortăreței. Aceasta are un sistem constructiv din ziduri groase de cărămidă și este acoperită cu valuri de pământ care, la început, având în vedere profilul lor, au folosit defensivei armatei ce ar fi trebuit să apere cetatea. Pe aceste valuri de pământ s-a dezvoltat, de-a lungul timpului un adevărat ecosistem care adăpostește faună și floră locale, generând astfel un adevărat parc natural. Nu exagerăm când afirmăm că cel mai mare potențial al cetății se află în chiar acest caracter ‘verde’. Ea nu se remarcă printr-o siluetă distinctivă de la distanță, precum celelalte cetăți învecinate [Alba Carolina, Petrovaradin], ci este poziționată în așa fel încât să fie greu de depistat într-un peisaj de câmpie. Cetatea Aradului nu a fost gândită în jurul unui centru construit, ci înafara lui…ca o alternativă în caz de pericol.

Read more

Am lansat 231 de lampioane pentru Cetatea Aradului

Am lansat 231 de lampioane pentru Cetatea Aradului

600 de arădeni s-au alăturat demersului nostru. Vă mulțumim și vă asigurăm că acțiunile noastre vor continua până ce scopul nostru va fi atins.

Fotografii primite de la prieteni ai cetății:

Read more